Toppmeny

Saker fra 2007

Les om disse sakene

Advent 2007 | Bomsaken 2007 | brev og informasjon om aktuelle saker

Jula kom til Østli... også i 2007

Alle foto: Unni Fjeld

Nordre Greverud Vel videreførte også i år tradisjonen med julegrantenning på Østli. Takk til alle som valgte å komme og dermed bidrog til at dette ble et hyggelig, lokalt samlingspunkt for nærmiljøet vårt.

Vårt eget tre - og støtte til en bedre verden

bilde1 (47K)

Lysene ble tent på andre forsøk, på grantreet som allerede står i en treklynge på skoleplassen. Dessverre var ikke forholdene når det gjaldt å gå rundt dette treet, så gode. Men de fremmøtte laget en ekstra stor ring, som gikk rundt både juletreet og de andre trærne som står i samme klynge. Skulle vi fått til en riktig gang rundt juletreet, med flere ringer, måtte vi ha kjøpt et nytt, stort tre og satt opp midt på plassen. Vellet vurderte å gjøre dette. Men i julas og tidas "ånd", valgte vi heller å sette inn det beløpet et kjøpetre ville ha kostet - kr. 2.000,- som en julepresang på Regnskogfondets konto. Vi håper vellets store og små beboere er enig med oss at pengene kommer mer til nytte på denne måten.

Kor, korps og speidere fra nærmiljøet

bilde2 (47K)

Regnet dryppet, det var mørkt og hustrig, men fakler lyste opp Østli så godt de kunne for de nær 300 fremmøte. Programmet denne ettermiddagen var mangfoldig: Musikkskolens kor på Østli ( SFO-koret) sang for oss, og etter allsang og julegrantenning beveget vi oss bort til enden av den nyopprustede gangveien. Oppegård skolemusikk spilte julesanger, Myrvoll speidergruppe hadde tent opp et flammende bål, og det var gløgg og pepperkaker til alle.

Nissen åpnet gangveien og gav bort poser

bilde3 (35K)

Høydepunktet var det nok likevel nissefar som stod for. Han ankom med hest og vogn sammen med ordfører Sylvi Graham. Hun overtalte ham sammen med barna til klippe den røde silkesnora som var spent over gangveien. Dermed var den nyopprustede gangveien offisielt åpnet. Etter snorklippingen ble alle barn invitert inn i nisseteltet, der det vanket poser til alle. Nissen hadde kjøpt inn ekstra mange poser i år, for han var veldig redd for at det ikke skulle bli nok til alle barn. De posene som ble til overs etter julegrantenningen, gav han til barna som bor på flyktningemottaket i Vestby og til nissefesten til Myrvoll speidergruppe.

bilde6 (46K)

bilde5 (40K)

Til toppen

Bomsaken i 2007

Saken om bommene i Frydenbergveien var en stor sak i 2007. Vi har her samlet det som har stått på våre nettsider om saken.

Underskrifter mot stengning

På tross av sterk motstand, har kommunen vedtatt å stenge Eventyrveien for gjennomkjøring, samt å sette opp en tidsinnstilt bom ved krysset Bakkeveien / Frydenbergveien.

Vellet setter derfor nå i gang en underskriftskampanje. Vi ber om at beboere undertegner på følgende opprop:

"Ingen skam å snu!
På tross av motstand, har Oppegård kommunes politikere vedtatt å stenge Eventyrveien for gjennomkjøring, samt å sette opp en tidsinnstilt bom ved krysset Bakkeveien/ Frydenbergveien. Grunnen er et sterkt ønske om å gjøre noe for å trygge skoleveien for barna ved Østli skole.
Kommunens faginstans som har vurdert tiltaket sier tydelig at bommene ikke vil ha den ønskede innvirkning når det gjelder å trygge skoleveien til Østli skole.
De opplysningene vi har i saken, gjør at vi er overbevist om at dette tiltaket vil gi større ulemper enn fordeler – både for skolebarna og andre beboere i vellets område. Vi har etterlyst en utredning som kan overbevise oss om det motsatte.
Vedtak kan gjøres om. Vi ber om at kommunen beslutter å utrede konsekvensene av en stengning av området, og at involverte parter gis anledning til å bli hørt før tiltak settes inn. "

----

Ta vel i mot vellets representanter når de kommer med underskriftslister til din dør….

Se også...

Leserinnlegg

Ingen skam å snu!

De siste ukene har det vært flere ytringer i lokalavisene om bomsaken. Les her leserbrevet fra lederen i vellet -Tone Holte - som er sendt til Østlandets Blad og Lokalavisen Oppegård. Hun utfordrer her partiene til å se på saken på nytt, slik at saken kan konsekvensutredes på en skikkelig måte før tiltak settes inn.

Leserinnlegget ( pdf)

Nå skjer det:

Sperring av området vårt

- Til den elektroniske bommen kommer på plass vil vi snarest mulig etter mandag 20.august skilte gjennomkjøringsforbud nordover i Frydenbergveien i tiden 07.30 - 09.00. Vi vil også sperre Eventyrveien for gjennomkjøring hele døgnet.

Kommunens rådgiver Roy-Gunnar Dahlberg informerer om dette i en e-post til vellet 13.august.

Vellet har vært opptatt av uønskede konsekvenser av denne stengningen. Denne våren og sommeren har det vært en hektisk aktivitet fra vellets side for å forsøke å få til en konsekvensutredning av hva en slik stengning kommer til å innebære. Vi er ikke blitt lyttet til når det gjelder dette.

Her på nettsiden har vi løpende orientert om utviklingen i saken..
Den siste tids brevveksling med kommunen om saken kan leses i sin helhet her: Aktuelle saker

Sammen for bedre skolevei:

- Når kommer veien til Østli skole?

Foreldrene på Østli skole (FAU) og vellet har sammen skrevet brev til ordføreren og de politiske partiene. I brevet spørres det etter politisk vilje til å få fortgang i planarbeidet, slik at ny vei fra Tverrveien til skolen kommer raskt.

I tillegg tas andre trafikksikringstiltak opp i brevet. FAU og vellet er uenige om nødvendigheten av bommene som er vedtatt satt opp i området vårt. Men det er likevel enighet om videre prosedyre når det gjelder denne saken. I brevet heter det bl.a.:

"Oppsett av bommer på Frydenberg vil uansett måtte bety en så gjennomgripende forandring i nærmiljøet, at det er behov for ytterligere utredning i tillegg til saksutredningen forut for vedtaket i utvalget. Etter vår mening må hver enkelt bom blir utredet som en reguleringssak. Det innebærer en konsekvensutredning, og en mulighet for både vellet og FAU til å komme med synspunkter som høringsinstans."

Les hele brevet her.

Vellet gir seg ikke:

Vi tror bommene vil gjøre trafikksituasjonen verre

tone2 (16K)

Lederen i vellet, Tone Holte, sendte 18.mai på vegne av styret et åpent brev til ordfører Sylvi Graham der det gjøres klart at vellet ikke har gitt opp å få politikerne til å endre mening i saken om bommer på Frydenberg. Vellet ber om å få møte ordføreren for å drøfte saken med henne.

" - Vi er overrasket og frustrert over at Utvalget for miljø og plan har priroritert et tiltak som ikke vil fungere etter hensikten.Kommunens faginstans sier tydelig at bommene ikke vil ha den ønskede virkningen når det gjelder å trygge skoleveien til Østli skole. De mener at bommene vil ha liten effekt på trafikksituasjonen i Marens vei, og vil kunne føre til en totalt sett dårligere trafikksituasjon i området. Hvorfor bestemmer politikerne likevel at de skal bruke store ressurser på å sette opp disse bommene? spør Tone Holte.

Holte sier at vellet nå vurderer å bruke egne midler til trafikkutredning, i og med at den etterlyste utredningen om konsekvenser av tiltaket ikke foreligger.

Les hele brevet her

 

Mange spørsmål og stort engasjement

- Har ikke kommunen utredet hva som vil skje om man setter opp bommer på Frydenberg?
- Lær barna trafikkvett!
- Nei, det er er vi tunge trafikanter som skal ta hensyn til ungene.
- De som sitter i bil kan gjerne kjøre litt lenger, om det hjelper på trafikksikkerheten
- Stenges en vei, vil trafikken finne nye veier, og det blir mer trafikk i andre deler av Frydenbergområdet.

Innspillene var mange på vellets møte om trafikksikkerhet og bommer 1. mars - les referatet fra møtet og gjør deg opp en mening, du også.
[Les om debattmøtet her...(pdf)]

Bommer i veien?

"Tidsstyrte bommer i Frydenbergveien og Eventyrveien står nå øverst på listen over tiltak Oppegård kommune søker penger til fra aksjon skolevei 2007", skrev Østlandets Blad 12.desember 2006. Politikerne i Utvalg for miljø og plan vil nå prioritere å sikre skoleveien til Østli, og har bestemt seg for å satse på tidsstyrte bommer i området vårt. Mange i området vårt spør seg nå om dette er veien å gå for å sikre skolebarna. Her er meningene delte - og vellet vil gjerne høre din mening! Hvordan skal vellet forholde seg til denne saken?
Vi har fått brev fra kommunen som spør om vår mening.

Vellet har for øvrig i høst engasjert seg på flere måter for sikring av skoleveien til Østli. Vi har uttalt oss i forbindelse med kommuneplanearbeidet , og vi har skrevet brev til kommunen og foreslått en fartshump i Frydenbergveien.
På årsmøtet 1. mars inviterte vi til debatt. Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag til uttalelse i saken.
Flere innspill: fra Helge Fjeld
Leserinnlegg i ØB fra varaordfører Gunnar Melgaard.

Oversikt over brev som er sendt og mottatt (pdf-filer)

Vedtak_utvalget_for_miljo_og_plan_.pdf
Leserinnlegg_mot_bommer_frydenberg.pdf
Kommunens_brev_til_vellet_2_08_07.pdf
Brev_om bommer_25_05_07.pdf
Svar_fra_kommunen_om_trafikksituasjonen.pdf
Brev_fra_vellet_og_fau_ostli.pdf
Brev_til_sylvi_om_bommer_frydenberg.pdf
Brev_til_oppegaard_kommune_26_04_2007.pdf
Uttalelse_om_kommuneplanen.pdf
Styrets_forslag_om_bommer.pdf
Oppegard_kommune_071129_frydenberg_stenging.pdf

Til toppen

Saker i 2007

Her finner du kopier av brev og informasjon om aktuelle saker. Filene er i PDF-fomat.

I 2007 er de fleste dokumentene brev til og fra Oppegård kommune om "bom-saken"

12_vedtak_utvalget_for_miljo_og_plan_.pdf
11_leserinnlegg_mot_bommer_frydenberg.pdf
10_kommunens_brev_til_vellet_2_08_07.pdf
09_brev_om bommer_25_05_07.pdf
08_svar_fra_kommunen_om_trafikksituasjonen.pdf
07_brev_fra_vellet_og_fau_ostli.pdf
06_brev_til_sylvi_om_bommer_frydenberg.pdf
05_brev_til_oppegaard_kommune_26_04_2007.pdf
04_soknad_om_midler_kallands_plass.pdf
03_uttalelse_om_kommuneplanen.pdf
02_styrets_forslag_om_bommer.pdf
01_oppegard_kommune_071129_frydenberg_stenging.pdf

Til toppen
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.