Toppmeny
Aktuelt

Åpningsfest av Nye Østlikollen - 14. august

NGV og Follow inviterer til åpningsfest av nye Østlikollen onsdag 14 august kl. 16 - 19!

"Barn leker"

Vi har satt opp skilter ved Kallandsplass med en påmindelse om "barn leker". Vi oppfordre alle til å holde fartsgrensen.

Østlikollen

Vi er i prosess med å få østlikollen som vårt nye velhus. Mere informasjon kommer snarrest.

Sommerfest

Sommerfesten blev avholdt under blå himmel og til lukten av grilling. Vellets talenter blev avholdt endnu engang og var en stor succes. Vi takker for alle som sponsorerede med gaver til loddtrekking!

Bilister i høy fart

Styret får stadig henvendelser om at det kjøres i for høy hastighet på vellets små veier. Fartsgrensen er 30 km/t og vi henstiller alle bilister om å respektere denne. Området er skolevei for mange barn, og vi ønsker at de skal kjenne seg trygge når på vei til og fra skolen og andre aktiviteter gjennom dagen. Vellet er i dialog med kommunen for å høre hvilke tiltak vi evt. kan iverksette dersom denne situasjonen ikke endrer seg.

Kommuneplanen 2011 - 2022

Selve planen finner du her: KOMMUNEPLAN 2011 - 2022 - Høringsforslag .
Aktuelt for vellet vårt: På Myrvoll er det planlagt dagligvare og apotek på den gamle trelasttomten. I samme område blir det mange nye boliger og evt. ny skole. Nordre Greverud Vel har, sammen med Myrvoll vel, kommet med innsigelser til at det fremdeles ikke er planlagt ny, trygg vei inn til Østli skole. Vellet forutsetter at veien fra Tverrveien til Østli skole blir ferdigstilt, og at parkeringen på Myrvoll stasjon blir opprettholdt eller utvidet. Dette ble notert under høringen.

Leskur på Greverud Stasjon

En beboer i vellet har etterlyst leskur på Greverud stasjon, retning Oslo. Styret har tatt kontakt med Jernbaneverket som informerer om at leskur er bevilget, men at saken er blitt forsinket pga av klage fra naboer ang. det nye skurets arkitektoniske form. Nytt leskur er tegnet og sendt ut for godkjenning.

Sikring av gangveier ved golfbanen

Golfklubben skal jobbe med sikkerheten når banen stenger for høsten. Med utgangspunkt i den gamle sikkerhetsplanen skal vi se på risikosteder ved gangveiene . Representanter fra NGV's styre er med på møter der dette diskuteres.

Kallands plass og gressbane

Vellet vil vedlikeholde Kallands plass etter den flotte opppussingen av lekeplassen i 2009. KLP tar over forsikringen av Kallands plass og det er satt av kr. 4000,- i budsjettet til vedlikehold i 2010.

Vellet har kjøpt to 5'er fotballmål på gressbanen ved Kallands plass. Banen skal ikke brukes til organisert idrett, men være til fri benyttelse for vellets store og små innbyggere. Kommunen har ansvaret for å klippe gresset en gang i uka.

Julegrantenning

Vi vil holde på tradisjonen med julegrantenning på Østli skole som en innledning til adventstiden. Dette er er også en fin anledning for Vellet å gjøre seg synlig for innbyggerne sine.

Sommerfest

I år feiret vi sommerfest for andre år på rad. Barnehagen plukker blomster til pynting, Meny sponset fruktkurv, og vi hadde opptredener av Vellets talenter. Regnet øste ned, men nabolaget grillet og koste seg likevel.

Rekruttering av nye medlemmer

Styret ønsker å bli flinkere til å beholde gamle medlemmer samtidig som vi rekrutterer nye.Vi har laget et grafisk årshjul som viser aktivitetene våre + henviser til nettsidene. Denne grafiske profilen vil bli benyttet ved annonser, plakater og bannere og vi håper at den har en gjenkjennende effekt.
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.