ToppmenyMeld deg inn i vår Facebook-gruppe

 


Lik vår FB-side for å holde deg oppdatert om hva som skjer i ditt nærområde.

Nordre Greverud?

Nordre Greverud Vel ( NGV) ligger i Oppegård kommune. Vellets beboere sogner til både Myrvoll og Greverud holdeplasser. Enkelt sagt befinner vellets område seg mellom disse to stasjonene, på venstre side av jernbanesporet om vi reiser fra Oslo mot Ski. Vellet omfatter hele området mellom jernbanesporet og lysløypa, i hele Frydenbergveiens lengde (fra innkjøringen til Frydenbergveien i sør, til krysset Tverrveien/Bakkeveien i nord).

Hva er vellet?

Nordre Greverud Vel består av medlemmer som alle bor i vellets område. Medlemmene betaler en årlig kontingent som i dag er på kr. 300,- pr .husstand og kr. 150,- for husstand med pensjonister. Hvert år på årsmøtet velges et styre, som står for den løpende driften av vellet. Vellet skal bidra til trivsel i nærmiljøet, og engasjere seg i saker som angår beboerne.

Vellet eide inntil 2005 eiendommen Østlikollen sammen med Myrvoll Idrettslag. Vellets sameieandel i eiendommen er nå avhendet til Myrvoll Idrettslag. Byggingen av klubbhuset til Oppegård Idrettslag på Østre Greverud ble støttet økonomisk av Nordre Greverud Vel. Vellet har i dag tilgang på kontorplass i dette bygget, og bruker huset til møtevirksomhet. Vellets medlemmer får leie lokaler i dette huset til redusert pris.
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.