Toppmeny

Historie

ostli_husmannsplass_tegning (36K)
[Tegning: Olav Skogseth]

Hvordan var det her før?

I vårt område er det funnet spor etter mennesker fra langt tilbake: En steinhakke som er 7000 år gammel! Og oldtidsveien - som kommer over Fløysbonn og over Østre Greverud er et veifar som er datert til å være ca. 3500 år gammelt. Oldtidsveien er i dag skiltet og holdes i hevd den dag i dag.

Lokalhistorie

Det er skrevet en del om historien til området vårt. Her på disse nettsidene har vi fått tillatelse fra lokalhistoriker Willy Østberg til å sitere fra hans artikler og skrifter vedr. opprinnelsen til kjente steder i Nordre Greverud vels område. Spesielt er hans hefte utgitt av kulturkontoret i Oppegård i serien Lokalhistoriske skrifter interessant for oss. Heftet heter "Greverud gårdenes historie" ( nr. 5 i skriftserien, utgitt 1997). Dette heftet kan kjøpes på biblioteket, - hvor det forøvrig også er flere bøker av lokalhistorisk interesse.

Sanger og minner fra området vårt

Vellet bidro i 2003 med midler til utgivelsen av Tone Holtes "Olafs sangskatt - Livet på Greverud i gamle dager" som presenterer minner i form av sanger, regler, dikt og små historier fra oppveksten til Olaf Kristiansen på husmannsplassen Østli for ca. 100 år siden. Vellet har kjøpt inn gratis-eksemplarer til vellets medlemmer. Ønsker dere boka, kan dere kontakte vellet. Les om boka her.

Kristiansen skrev ned mange minner fra sin barndom i vårt område. Noe av det han skrev ble publisert i Follo Historielags "Follominne" i 1992.

Historien til enkelte steder i vellets område

Østli

Der hvor Østli skole ligger i dag, var det opprinnelig en husmannsplass. Den ble ryddet tidlig på 1800-tallet, og var først husmannsplass under Østre Greverud gård. Østli var så husmannsplass under Ljansbruket fra 1865 - 1905 ( da ble husmannskontraktene erstattet av forpaktningsavtaler).Oppegård kommune kjøpte Østli i 1974 og Østli barneskole ble tatt i bruk 1992.
Les mer om Østli her...

Østre Greverud gård

Selv om vellet kalles Nordre Greverud Vel, anser vi gården Østre Greverud som en del av vårt område - det finnes jo ikke noe vel som heter Østre Greverud. Området rundt denne gården fra tidlig middelalder er høyt skattet som rekreasjonsområde for vellets beboere, sommer som vinter. Gården ble i år 2000 valgt til Oppegård kommunes tusenårssted.

Det er høy aktivitet på området i dag - og vi kan nevne:

- Oppegård Golfklubb har drevet golfklubb på jordene til gården fra nittitallet og har lokaler i våningshuset på gården.

- Spisestedet Grevestua åpnet 1994, men brant ned i 2001. Nytt spisested i det nyoppbygde våningshuset - Grevestua Mat & Vinhus- åpnet 2003.

- Skiforeningen sørger hver vinter for skiløyper og skiskole på jordene rundt gården og har også lokaler på gården.

- Oppegård Husflidslag disponerer lokale på gården med en gammel steinovn, der de baker og selger bakverk til publikum enkelte helger.

- Oppegård Idrettslag flyttet 2005 inn i nytt klubbhus ved idrettsbanene som er anlagt ved gården. Nordre Greverud Vel bidro til finansieringen av huset, og har nå kontorplass og møtelokaler i dette huset.

Les mer om Østre Greverud gård her...

Nylenna

Mange i vårt område har et forhold til Nylenna eller Nylenne som denne lille plassen i skogen bak Østre Greverud gård også kalles. Ikke minst er skolebarna fra Østli skole fortrolig med stedet, der de mang en gang har sittet rundt bålet, har lekt eller overnattet i telt sammen med sine klasser og lærere.

Les mer om Nylenna her...

Frydenberg

Nordre Greverud Vel beskrives gjerne som området i "hele Frydenbergveiens lengde" mellom jernbanen og lysløypa. Mange av vellets beboere har Frydenbergveien som sin adresse. Frydenbergveien er kalt opp etter en husmannsplass.

Les mer om Frydenberg husmannsplass her...

Myrvoll

Vellets beboere bruker toget flittig, og sogner til holdplassene Greverud og Myrvoll på Østfoldbanen. Mange beboere i Nordre Greverud Vel vil nok si at de bor på Myrvoll, i og med at det er denne holdeplassen de bor nærmest. Hvor grensen går mellom Myrvoll og Greverud i dag, vil det nok være delte meninger om. Opprinnelig var Myrvoll en husmannsplass som lå der Myrvoll-kiosken ligger i dag ( og dermed på andre side av jernbanen enn vellets område).

Les mer om Myrvoll husmannsplass her...
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.