Toppmeny

Saker fra 2008

Julegrantenning søndag 30. november

Billedrapport fra julegrantenningen på Østli skole

Oppgradering av Kallands plass

[bilde]
Som flere sikkert har lagt merke til har vi nå begynt oppgraderingen av lekeplassen på Kallands plass. Vellet fikk tildelt nærmiljømidler fra Oppegård kommune, og noe av disse midlene har i sommer gått til beplantning rundt lekeplassen. Vellet har gjort avtale med gartner i "Grønt spatak" om vedlikehold av beplantningen. Vellet jobber med anbud på nye lekeapparater og videre oppgradering. Disse planene vil bli presentert på årsmøtet til vellet våren 2009.

Søknad om tippemidler til oppgradering av tursti

Vellet søkte i fjor om tippemidler for å finansiere oppgradering av tursti. Akershus fylkeskommune behandlet søknaden i høst, og vellet fikk innvilget søknaden. Vellet har dermed fått til sammen 170 000 kroner til oppgradering av tursti. Status er imidlertid at Oppegård kommune allerede har oppgradert turstien mellom Østli skole og Gamle kongevei da de i høst hadde en del overskuddsmasse. Styret i vellet avventer dermed oppgradering av turstier til våren for å se om denne stien trenger ytterligere arbeid etter en snøsmelting. Vi kan eventuelt finne en annen tursti i vårt nærmiljø som trenger en oppgradering.

Rydding av husmannsplasser i gang

[Dugnad på grytebråtan]

- Her fløy vi som guttunger både sommer som vinter, og det er flott å være med på å få fram plassen igjen

Erik Kalland svinger øksa og en ny orestamme går i bakken. Vi treffer ham sammen med Sigmund Karlsen og Egil Knutsen etter mange timer som frivillig ryddegjeng på den gamle husmannsplassen "Grytebråtan". Ikke hørt om den? Kanskje ikke så rart. I løpet av de siste årene har den åpne plassen med restene etter en av områdets eldste husmannsplasser grodd helt igjen. I motsetning til naboplassen "Nylenna" er det ikke mange turgåere som har beæret "Grytebråtan" et besøk. Nå blir det ryddet opp, slik at vi som bor i området i dag skal få muligheten til å sette oss ned på det som en gang var en av Greveruds mest sentrale plasser, der den ligger mellom Oldtidsveien og Kongeveien.

[Dugnad på grytebråtan]

Egil Knutsen, Sigmund Karlsen og Egil Knutsen husker godt "Grytebråtan" fra den gangen det bodde folk der. De kan peke ut trappa til utedoen, rester av steinmuren etter uthuset, de vet omtrent hvor hovedhuset stod og kan også fortelle om nydelig utsikt,eplehage og bringebærhekk.

- Nøyaktig hvor gammel plassen er vet vi ikke, men den var iallefall tatt med i folketellingen for 1740, opplyser Egil. Han viser til nettsiden til "Greverudguttas lutefisklag", der man kan finne denne typen historiske opplysninger.

[Dugnad på grytebråtan]

Det er var etter et engasjert lutefisklag, at Nordre Greverud Vel ble kontaktet av de "gamle Greverudgutter" og bedt om å bidra til at de gamle husmannsplassene i området vårt ble ryddet og merket, slik at også kommende generasjoner kunne få del i den lokale historien. Vellet tok kontakt med historielaget, det førte til befaringer og et felles møte høsten 2007. Oppegård kommune har i vår gitt klarsignal til rydding, og nå er de frivillige Greverudgutter i gang med å felle trær på "Grytebråtan". De kommer også til å gå "Nylenna" nærmere etter i sømmene. Styret for vellet har i sitt budsjett for neste år lagt inn penger til skilting av disse to plassene. Så om årsmøtet vil, så vil dette bli en realitet i 2008.

[Bile]

Tone Holte takker for seg

Tone Holte har sittet som leder i vellet siden 2005 og er nå klar for å gi stafett pinnen videre.

Les intervju med Tone Holte.

 

 

Sikrere skolevei

Politikerne mente alvor da de vedtok strakstiltak for å bedre sikkerheten for skolebarna våre. Som mange nok har registrert, satte kommunen i gang umiddelbart - og nå har barna bl.a. fått en bred gangvei med lys fra Eventyrveien og til skolen. Les her om tiltakene i ØB-artikkel fra 1.11.07

Nærmiljøtiltak til våren - "Ja,takk begge deler!"

[bilde]

Takk for all respons fra medlemmer - mange hadde meninger om hva vellet skulle bruke de tildelte nærmiljømidlene på. Valget stod mellom oppgradering av lekelplassen (Kallands plass) og å utbedre adkomsten til marka ved å gjøre lysløypa ved Østli skole mindre sølete. Det viste seg at ingen av tiltakene ble en klar vinner. Vi har derfor valgt å si som Ole Brum: "- Ja, takk begge deler. "Det innebærer en deling av potten på de to tiltakene. Dessuten har vellet søkt om tildeling av tippemidler til prosjektet som innebærer mindre sølete adkomst til marka. Får vi slike midler, kan hele oppgraderingen foregå som planlagt.

Uansett får vi ikke realisert noen av prosjektene før til våren/ sommeren 2008. Men den som venter på noe godt….

Vellykket dugnad på Kallands plass

[bilde]

Både barn og voksne møtte villige opp på høstdugnad på Kallands plass lørdag 27.oktober. Det var familier som hadde engasjert seg for en utbedring av Kallands plass ved hjelp av nærmiljømidler, som tok utfordringen på strak arm da de ble oppfordret til å møte til dyst på kort varsel. Det ble snekret og kvistet og rakt og lagt ut sand …. Med mer! Dessuten ble det utvekslet forslag til hvordan plassen kan oppgraderes skikkelig til våren, ved hjelp av nærmiljømidlene som vellet har fått tildelt. Til slutt vanket det boller og kaffe til småfrosne dugnadsarbeidere. Tusen takk alle som stilte opp!!

Vellets beste fotografer

vinnerfotografer (18K)

Her er de to glade vinnerne av fotokonkurransen "Jeg fant, jeg fant - året rundt i Nordre Greverud". Til venstre ser vi Morten Kolsaker, som vant klassen til og med 12 år med bildet "Tanya på golfbanen". Til høyre står Magnus Henrichsen, som vant klassen over 13 år med bildet " Morgenstund har blomst i mund". Premiene var et innrammet vinnerbilde, og en pengepremie på kr. 3000,- til hver.Bildene av premievinnerne er tatt under prisutdelingen 1. mars på årsmøtet til til Nordre Greverud Vel.

Fotokonkurransen har vært et samarbeid med Lokalavisen Oppegård, som finansierte premien i voksenklassen.Tom Ulsgård fra Lokalavisen satt i juryen, sammen med Tone Solhaug fra Kolbotn Fotoklubb og Randi Nordlie fra Nordre Greverud Vel.

Vinnerbildene:

Månedens bilde mars
(klassen t.o.m. 12 år)

Fotograf: Morten Kolsaker, 10 år
[Tanya på golfbanen]
Tanya på golfbanen
Månedens bilde juni
Fotograf: Magnus Henrichsen, 13 år
[Morgenstund har blomst i mund]
Morgenstund har blomst i mund

Vinnerbildene er tidligere publisert i Lokalavisen Oppegård.
Alle bildene som ble sendt inn til NGVs fotokonkuranse, ser du her.
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.