Toppmeny

Saker fra 2006

Les om disse sakene

Advent 2005 | Monitorer på stasjonen | Ny kommuneplan | brev og informasjon om aktuelle saker

Advent 2005

NGV inviterte til julegrantenning på Østli skole.

Da klokka nærmet seg halv fem den 27. desember var mange på vei ned til tunet foran Østli skole. Fakler lyste opp i mørket og gjorde det lett å finne veien. Mange gikk først til pepperkakene og grytene med gløgg før de tok runden for å hilse på kjentfolk. Mange barn var spente på når nissen skulle komme, og hadde vanskelig for å stå stille. Kjartan Bremnes (nestformann i NGV) ønsket velkommen på vegne av vellet og introduserte både nissemor og Oppegård Skolemusikkkorps.

Da julegrana var tent kunne de som ville gå rundt treet og synge julesanger. Så kom øyeblikket alle de små ventet på, nissemor sa at nå var det på tide å rope på nissen. Og nissen kom, med hest og slede….og flere sekker med godteposer til alle snille barn. Og barna som ikke gikk hjem med en gang, fikk en fortrolig prat med nissefar og nissemor før de satte seg på sleden igjen.

Og for fler enn 250 snille barn med følge ble adventstida nok en gang innledet med julegrantenning på Østli, en tradisjon som NGV ønsker å ta vare på.

Randi Nordlie, foto og tekst.

Klikk på et bilde for å se forstørrelse

Til toppen

Manglende monitorer på Greverud stasjon

Dette har skjedd:

Vellet sendte 16.1.06 et brev til Jernbaneverket der vi etterlyser reparasjon av monitorene med informasjon om togavgangene. De er fjernet fordi de er blitt ødelagt. I brevet ber vi om avklaring på når disse blir satt opp igjen.
Les brevet

16.2.06 fikk vi svar fra Jernbaneverket, hvor de bl.a skriver:
"....Det bemerkes at Jernbaneverket har forståelse for ønsket om at monitorer settes opp igjen på Greverud. Demonterte monitorer er til reparasjon og vi planlegger å sette opp monitorene før påske...."
Les brevet

Kl.9.00, fredag 17.mars, ble informasjonsmonitorene montert opp ved begge jernbanespor!

monitor1 (51K)
Foto: Randi Nordli

Til toppen

 

NETTOPP
Nettverk av vel i Oppegård

oppegard_kommune_vapen (1K)
Oppegård Kommune

kommuneplan_06 (13K)

Si din mening om forslaget til ny kommuneplan

Bli med på planleggingen av ditt nærmiljø !

Les innlegget som Nordre Greverud Vel sin leder, Tone Holte, holdt på møtet 17. oktober 2006.

Her går hun bl.a. inn for vei fra Tverrveien til Østli skole, og mot boligområdene Ødegården skog S. Er du enig? Uenig? Vellet vil gjerne høre dine reaksjoner.

Vellet etterlyser også hva beboerne mener om en eventuell utbygging ved Myrvoll stasjon nå. Skal vi gå inn for en fortetting, dvs bygging av flere boliger, de nærmeste årene - eller skal vi heller vente med å bygge?

Skriv din mening i vellets diskusjonsforum, eller ring / send kommentarer til vellet.

Brev sendes:
Nordre Greverud Vel
Postboks 90
1415 Oppegård

Telefon og epost til styremedlemmer finnes på styrets side.

Les også innspill fra Myrvoll Vel til kommuneplanen.


Åpent møte på Flåtestad skole
Tirsdag 17.oktober kl. 19.00

Utkast til kommuneplanen for Oppegård 2007-2019 foreligger nå, og politikere og administrasjonen ønsker å høre din mening om innholdet. Derfor inviterer kommunen, i samarbeid med velforeningene i Oppegård, til seks åpne møter rundt om i kommunen.

Forslag til ny kommuneplan er resultatet av en åpen prosess der interesserte har hatt mulighet til å gi innspill. I samarbeid med nettverket av velforeninger i Oppegård, NETTOPP, ble det i fjor høst arrangert tre åpne møter for å drøfte lokale utfordringer. I kjølvannet av denne prosessen mottok kommunen en lang rekke forslag. Disse er nå gjennomgått og behandlet av kommunens administrasjon og folkevalgte.

Fristen for uttalelse til ny kommuneplan er satt til 15. november 2006.

Forslag til ny kommuneplan fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 66 81 90 90, eller til servicekontoret@oppegard.kommune.no. Det kan også leses på www.oppegard.kommune.no.

Hjertelig velkommen til møtet, - du kan fortsatt påvirke!

Har du innspill i forkant av møtene, så kan de sendes til NETTOPP: kommuneplan@nordregreverudvel.no

Hva skjer på møtet?

Velkommen og innledning v/ordfører Sylvi Graham

Presentasjon av kommuneplanutkastet v/ Anne Holen, administrasjonen i Oppegård kommune

Synspunkter på utkast til kommuneplanen v/representant for vellene

Frukt-pause

Ordet fritt : Si din mening om utviklingen av Greverud /Myrvoll -området!

Veien videre - avslutning v/ Sylvi Graham

Møteslutt ca. 21.30

Til toppen

Saker i 2007

08_innlegg_om_kommuneplanen.pdf
07_brev_til_oppegaard_kommune_om_fartsdump.pdf
06_hoeringsuttalelse_til_hundeforskrift.pdf
05_forslag_til_hundeforskrift.pdf
04_forskrift_om_hundehold_hoerings_brev.pdf
03_om_revidering_av_kommuneplan.pdf
02_Svar_fra_jernbaneverket_februar_2006.pdf
01_Brev_til_Jerbaneverket_januar_2006.pdf

Til toppen
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.