Toppmeny

Aktuelt

Velnettverket har gjennomført et samarbeidsprosjekt med administrasjonen i Oppegård kommune vedr. fortetting. Dette er et direkte resultat av engasjementet i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. Tre fortettingsområder var valgt ut: Oppegård, Myrvoll og Kolbotn – de to første konsentrert om stasjonsområdene.
Dette samarbeidsprosjektet har fungert på en meget god måte og det har vært et stort engasjement fra representantene fra velforeningene i de tre områdene. Den samlede rapporten kan lastes ned nedenfor (PDF-format).

Raport fra samarbeidsprosjekt om utbygging i fortettingssonene (PDF)

Les innspill til Kommuneplan for 2007-2019
fra velforeningene i NETTOPP
og fra tre åpne folkemøter i kommunen

Last ned som PDF-fil her

NETTOPP

NETTOPP står for "Nettverk av velforeninger i Oppegård". Nordre Greverud Vel er med i dette nettverket. Tone Holte er vellets kontaktperson i NETTOPP.

Adressen til NETTOPP:
*NETTOPP*
v/ Gunnar Bjørland
Strandliveien 3, 1410 Kolbotn
E-post: g-bjoer2@online.no

Følgende vel er med: Oppegård Vel, Flåtestad Vel, Kantorfeltets Vel, Augestadgrenda Vel, Tårnlia Vel, Kolbotn Vel, Myrvoll Vel, Greverudlia Vel, Kolbotn Nordre Vel, Nedre Solbråtan Vel, Ingieråsen Vel, Rikåsen Vel og Svartskog Vel.

Aktiviteter

NETTOPP har en høy aktivitet. Av det som skjedde høsten 2005 kan nevnes:

Kulturhus
NETTOPP tok høsten 2004 initiativ til å lage en omfattende rapport "Betydningen av å sikre driften for lokale kulturhus i Oppegård - ved tre av dem." om de lokale kulturhusene i kommunen; A/L Solheim (Svartskog), A/L Grendehuset (Oppegård syd) og Fjelltun (Myrvoll). Hensikten med rapporten var å gi både kommunens folkevalgte og administrasjon saklig informasjon og detaljkunnskaper om disse husenes historie, drift, betydning og behov. Rapporten ble overlevert til kommunens administrasjon og UKO høsten 2004. Samtidig ble rapporten presentert for administrasjonen

Innspill til kommuneplanarbeidet
Det ble også høsten 2005 holdt 3 åpne møter rundt i kommunen i regi av NETTOPP og Oppegård kommune der vellene tok opp sine problemstillinger i forhold til rullering av kommuneplanen.

Samarbeidsmøte med kommunen
1. desember ble det årlige samarbeidsmøtet mellom kommunen og NETTOPP holdt. Temaer som var oppe til diskusjon var hærverk, fyrverkeri, skolegrenser, en markagrense i Follo, kommunale veier, grøftegraving, Kolbotnvannet og oppfølgning av innspillene til kommuneplanarbeidet.
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.