Toppmeny

Historie

nylenna_kart (23K)
Her ser du hvor Nylenna ligger i forhold til Østre Greverud gård.

Nylenna

Mange i vårt område har et forhold til Nylenna eller Nylenne som denne lille plassen i skogen bak Østre Greverud gård også kalles. Ikke minst er skolebarna fra Østli skole fortrolig med stedet, der de mang en gang har sittet rundt bålet, har lekt eller overnattet i telt sammen med sine klasser og lærere.

"Husmannsplassen Nylenna er forholdsvis ny, som navnet sier. Den ble ryddet av Anders Eriksen i 1879 -80. På et kart fra 1883 skrives navnet Nylændet, mens i folketellingene fra 1891 er navnet på plassen skrevet Nylænnet. På nyere kart kan vi både finne skrivemåten Nylennet og Nylenna.

Anders Eriksen var født i Sverige i 1829, men kom i ung alder til Norge, og fornorsket navnet sitt til Eriksen. Han var telegrafarbeider og hadde reist landet rundt på kryss og tvers i sitt arbeid. Dette drev han også med de første årene etter at han med familien hadde slått seg ned på Nylenna og ryddet plassen. Eriksen bygde husene for egne midler, og bykslet grunnen av eieren på Østre Greverud, Jens Krogstie.

Anders Eriksen var gift med Oline Jensen som kom fra en liten stue som het Grimsrudengen og lå i Ås kommune i sydenden av Gjersjøen. I folketellingene fra 1891 kan vi se at Anders og Oline hadde følgende barn:
Andreas, født 1879
Alette, født 1882
Emma, født 1884
Ida Marie, født 1886
Oskar Adolf, født 1889.

Kona Oline døde i 1897, knapt 50 år gammel, mens Anders Eriksen ble boende på plassen i nesten 30 år. I 1907 flyttet han fra plassen og fikk en liten sum for husene han hadde bygd. Anders Eriksen bodde de siste årene hos sin eldste datter Alette i Larvik, hvor han døde i 1912, 83 år gammel.

Yngstemann Oskar Adolf Andersen har fortalt at selv om de hadde det smått, og moren døde tidlig, hadde han mange lyse minner fra Nylenna. Etter at Eriksen flyttet fra plassen, ble den leid ut til forskjellige familier til bruk som sommersted. Under krigen leide familien Remfeldt plassen, og Remfeldt drev illegal virksomhet, bla. med en ulovlig radiosender på loftet, hvor han sendte meldinger til London. Husene ble revet på begynnelsen av 1970-tallet. "

( Hentet fra Willy Østberg: "Greverud gårdenes historie", 1997)
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.