Toppmeny

Historie

myrvoll_stasjon_2 (21K) Her ser du hvordan Myrvoll stasjon ser ut i dag.

Myrvoll

Vellets beboere bruker toget flittig, og sogner til holdplassene Greverud og Myrvoll på Østfoldbanen. Mange beboere i Nordre Greverud Vel vil nok si at de bor på Myrvoll, i og med at det er denne holdeplassen de bor nærmest. Hvor grensen går mellom Myrvoll og Greverud i dag, vil det nok være delte meninger om. Opprinnelig var Myrvoll en husmannsplass som lå der Myrvoll-kiosken ligger i dag ( og dermed på andre side av jernbanen enn vellets område).

"Husmannsplassen Myrvold lå der Myrvoll kiosk og video i dag ligger, tidligere Myrvold landhandleri. Opprinnelsen til navnet er nok etter terrenget. Plassen ble ryddet på en vold like ovenfor en liten myr. Når plassen ble ryddet er ikke helt lett å så fast, men denne plassen er nok fra midten av eller siste halvdel av 1700-tallet.

Myrvold ble jo i 1872 skilt ut som et eget småbruk, og fra 1918 startet en utparselering av villatomter på Myrvold. Samtidig fikk stedet en egen stasjon på jernbanen, og det gamle småbruket ble landhandleri. På 1930 -tallet ble anlagt ny hovedvei fra Den Fredrikshaldske kongevei ved Odlo fabrikker og over Vestre Greveruds eiendom, gjennom det gamle tunet på Myrvold og frem til Kolbotn. "

(Utdrag fra omtale av Myrvoll i Willy Østberg : Greverud gårdenes historie, 1997)
Spørsmål til Nordre Greverud Vel?, se kontakt-siden. Tekniske feil meldes til webmaster.